Engineering Services vám nabízí služby související s dodávaným sortimentem výrobků - vývoj,
konstrukce a výroba technologických a zkušebních zařízení, monitorovacích a měřicích systémů.
Řešíme aplikace automatizačních produktů RED LION, zejména operátorských panelů G3, CR
modulárního kontroléru MC a DSP. Zde jsou uvedeny některé příklady.
Zakázkový vývoj a výroba
váš dodavatel v letech 1991 - 2014
Distributor výrobků Red Lion Controls (USA)