Průmyslový Ethernet
Průmyslové Ethernet přepínače jsou navrženy pro vysoce spolehlivou
funkci v teplotním rozsahu -40°C až +75°C a prostředí s rázy (50 - 200g)
a vibracemi (5 - 50g). Střední doba mezi poruchami (MTBF) dosahuje až
2M hodin (20 - 30 provozních let), zatímco tento parametr u běžných
komerčních switchů nedosahuje aní 3 let. Kovové provedení s krytím IP67
je například pro vojenské aplikace jedinným přijatelným řešením. Proto
zde nehledejte průmyslové přepínače, které by byly levné...
Ethernet I/O a RTU (remote terminal units) zajišťují bezprostřední spojení
se vtupně/výstupními body (CP = control points) technologického procesu
a bránu do komunikační hladiny (industrial networking). Provádí sběr dat z
procesních čidel, jejich logging, konverzi, i autonomní řízení.
váš dodavatel v letech 1991 - 2014
Distributor výrobků Red Lion Controls (USA)