Panelová měřidla a PID regulátory
Panelová číslicová měřidla indikují veličiny jakými jsou  napětí, proud, odpor, teplota atd. Jednodušší indikátory se dodávají pod označením CUB a PAX Lite. Inteligentní panelové přístroje, podle velikosti displeje, mají označení PAX, resp. MPAX, což jsou měřicí moduly do velkých displejů LPAX a EPAX. Nejnovější PAX2 má dvouřádkový displej, 24-bitový A/D převodník, programování pomocí USB a řadu dalších předností. Panelové PID regulátory s mnoha funkcemi a možnostmi - od prosté dvoustavové regulace až po kaskádní a vícesmyčkové systémy - vám vyřeší spolehlivě většinu regulačních úloh.
ss napětí / proud
CUB4V/I 3,5-místný LCD reflexní nebo transmisní, měřítko zobrazení
CUB5V/I 5-místný LCD programovatelný + doplňky řady CUB5
PAXLVD/ID 3,5-místný LED displej, 4 rozsahy, měřítko, napájení 230VAC
PAXD 5-místný LED displej, inteligentní multimetr s volitelnými moduly
MPAXD inteligentní měřicí modul do velkého displeje LPAX a EPAX
PAX2A 6-místný dvouřádkový BLCD, univerzální DC vstup, USB  
stř. napětí / proud
PAXLHV 3-místný LED displej 0-600 VAC
PAXLIT 3,5-místný LED displej 0-5 AAC
PAXLVA 3,5-místný LED displej, 4 rozsahy, měřítko, napájení 230VAC
PAXLIA 3,5-místný LED displej, 5 rozsahů, měřítko, napájení 230VAC
PAXH    5-místný LED displej, inteligentní multimetr s volitelnými moduly
MPAXH inteligentní měřicí modul do velkého displeje LPAX a EPAX
procesní signály
CUB4CL/LP 3,5-místný LCD reflexní nebo transmisní, proudová smyčka, měřítko
CUB5P 5-místný LCD programovatelný + doplňky řady CUB5
PAXLCL 3,5-místný LED displej, 2 rozsahy proudu, měřítko, napájení 85-250VAC
PAXLPV 3,5-místný LED displej, 0-10 VDC, měřítko, napájení 85-250VAC
PAXP 5-místný LED displej, inteligentní přístroj s volitelnými moduly
MPAXP inteligentní měřicí modul do velkého displeje LPAX a EPAX
PAXDP 5-místný LED, dva vstupy (PAXP), matematické operace !
PAX2A 6-místný dvouřádkový BLCD, univerzální DC vstup, USB
tenzometry
PAXLSG 3,5-místný LED displej, rozsah 10 mV, měřítko, napájení 85-250VAC
PAXS 5-místný LED displej, inteligentní přístroj s volitelnými moduly
MPAXS inteligentní měřicí modul do velkého displeje LPAX a EPAX
PAX2S 6-místný dvouřádkový BLCD, rozšiřující moduly, USB port
LD2SG 5-místný 57 mm vysoký LED zobrazovač pro tenzometrické snímače
LD4SG 5-místný 101 mm vysoký LED zobrazovač pro tenzometrické snímače
teplota
CUB4RT 5-místný LCD reflexní nebo transmisní, odporové teploměry, napájení DC
CUB4TC 5-místný LCD reflexní nebo transmisní, termočlánky, napájení 9-26 VDC
CUB5RT 5-místný LCD, odporové teploměry, doplňky řady CUB5
CUB5TC 5-místný LCD, termočlánky, doplňky řady CUB5
PAXLRT 4-místný LED displej, odporové teploměry RTD, napájení 85-250 VAC
PAXLTC 4-místný LED displej, termočlánky, napájení 85-250 VAC
PAXLT 4-místný LED displej, termočlánky + RTD, 85-250 VAC, PAX Lite
PAXT 5-místný LED displej, volitelné moduly, napájení AC/DC
MPAXT inteligentní měřicí modul do velkého displeje LPAX a EPAX
PAX2A 6-místný dvouřádkový BLCD, univerzální DC vstup, USB
PID regulátory (T-teplota, P-proces)
PAX2C grafický displej BLCD, rozšiřující moduly PAX, USB port
PXU univerzální (T+P) PID regulátor ve 3 velikostech