konfigurační a programovací nástroj CRIMSON 3.0
Crimson dává uživateli do rukou mocný programovací nástroj na uspořádání a řízení i té nejsofistikovanější aplikce pro MC a HMI fy Red Lion - navíc snadným a samozřejmým způsobem. Stručně jen část možností, které CRIMSON nabízí:
> rozsáhlá knihovna ovladačů pro vytvoření spojení mezi MC/HMI a připojenými zařízeními (PLC, pohony, senzory, kamery atd.)
> možnost vícejazyčné mutace uživatelského rozhraní HMI
> rozsáhlá knihovna grafických sysmbolů pro snadný návrh uživatelského rozhraní (= stránek na displeji)
> vestavěný emulátor funkce
> programovací prostředí se syntaxí jazyka C umožňuje tvorbu programu a tím i neomezené funkční možnosti MC/HMI
> podpora aktualizací včetně firmaware všech podporovaných zařízení
CRIMSON 3.0 si uživatel nezávazně a zdarna nahraje z firemního webu a instaluje na svůj počítač spuštěním setup.exe.
> firemní stránka pro stažení programu
Dále je k dispozici následující literatura:
> Crimson 3 User Manual (250 str.)
> Crimson 3 Reference Manual (300 str.)
> Crimson 3 Tutorials (71 str.)