Aplikace operátorského panelu G304K a
indukčních průtokoměrů  MEATEST M910E
Panel G304K byl doplněn do skříně MaR za účelem možnosti lokálního ovládání v případě poruchy spojení po optické trase s nadřazeným systémem v jiné budově. Skříň MaR je osazena modulárním kontrolérem fy Red Lion a stará se o sběr dat (průtoky, teploty vody, el. příkon, prostorové teploty) a ovládání topných okruhů (čerpadla, fancoily). S panelem G304K komunikuje protokolem Modbus RTU po lince RS 232). Panel provádí kalorimetrické výpočty tepla dodaného plynovými kotly a tepelnými čerpadly.
Pro měření průtoku topné vody, ohřáté plynovými kotly a tepelnými čerpadly jsou použity indukční průtokoměry M910E fy MEATEST.
viz www.meatest.cz