Měření netěsnosti
rozsah: od 0,1 Nl/min výše
zkušební tlak: 0,1 - 6 barů
Leak tester - zařízení na rychlé vyhodnocení těsnosti výrobku. Zkoušený výrobek se plní vzduchem o předvoleném tlaku a měří se unikající množství kalorimetrickým hmotnostním průtokoměrem. Automatický měřicí cyklus sestává z fáze plnění a fáze měření, zakončené vyhodnocením stavu vyhověl - nevyhověl zadané mezi. Výhodou použité metody je rychlost a nezávislost měření na teplotě a na objemu zkoušeného výrobku. Tester je vybaven automatickou regulací zkušebního tlaku a zvláštním vstupem pro kontrolu kalibrace akreditovanou zkušebnou. Zařízení se ovládá z grafického operátorského panelu s dotykovou obrazovkou, nebo při integraci do výrobní linky externě. Na přání může mít libovolné komunikační rozhraní, web server a datalogger.