Zkouška těsnosti a zkouška zatížení krouticím momentem
Zařízení slouží ke zkoušení výrobku lineárně rostoucím krouticím momentem (50 - 500 Nm) s měřením torzní deformace (0 - 90,0°) a zjištění těsnosti měřením úniku vzduchu (2 - 50 Nl/min). Všechny parametry testu se zadávají z operátorského panelu G3 fy Red Lion. Vlastní test probíhá autonomně, pouze výsledky se zobrazí na panelu a uloží na paměťovou kartu CF ve formátu csv. Panel obsahuje web server, umožňující vzdálené ovládání zařízení z prohlížeče osobního počítače připojeného k intranetu nebo internetu.