Monitorovací / řídicí systém klimatu ve sklenících
Realizované řešení je představitelem otevřeného systému MaR, starajícího se o sledování a záznam teplot ve sklenících a lednicích, o řízení  distribuce tepelné energie ze zdrojů tepla - tepelných čerpadel a plynových kotlů a řízení ventilace a zastínění.
Systém je postaven na automatizačních komponentách fy Red Lion, operátorském panelu G3 a modulárním kontroléru MC. Informace jsou z měřicích míst získávány v tomto případě dvěma způsoby - pomocí lokální sítě Ethernert (protokol TCP/IP Modbus) a pomocí fieldbusové sběrnice RS485 (protokol Modbus RTU). Modulární kontrolér MC integruje snímače a zařízení různých výrobců. V našem příkladě prostorové teploty měří ethernetovské teploměry fy Comet, teploty vody v otopné soustavě RTD modul kontroléru MC (párované snímače Pt100 fy Sensit), průtoky ohřáté vody indukční průtokoměry M910E fy Meatest a el. příkon tepelných čerpadel HOTJET elektroměr EM21 fy Carlo Gavazzi.
Systém byl doplěn o další funkce, jako je zpracování údajů z meteostanice a ovládání větrání a zastínění ve sklenících. Například automat větrání reguluje teplotu v letních měsících a navíc zavírá ventilaci při dešti nebo překročení určité rychlosti větru. Monitorovací systém lze kontrolovat i ovládat z PC nebo tabletu s přístupem na internet pomocí VPN. Možnosti jsou opravdu neomezené.
Všechny sledované veličiny jsou k dispozici na panelu v různých formách zobrazení - ve formě číselného údaje, sloupcového diagramu či časového průběhu. Ukládají se na CF kartu v podobě 24-hodinových logů. Určité veličiny (např. teploty v lednicích) mají nastaveny limity, jejichž překročení aktivuje alarmová hlášení a záznam položky do logu událostí, případně odeslání SMS zprávy na mobilní telefon. Panel dále provádí každou sekundu kalorimetrický výpočet předávaného tepla do otopné soustavy ze zdrojů a výpočet topného faktoru tepelných čerpadel. Obsluha má k dispozici automat pro regulaci teploty v topných okruzích, případně možnost manuálního ovládání (z dotykové obrazovky panelu či webového prohlížeče) oběhových čerpadel a Fancoilů topení.  
Neocenitelnou výhodou je možnost přístupu a ovládání virtuální kopie panelu v internetovském prohlížeči. Tento modulární monitorovací systém umožňuje snadnou modifikaci v prostředí Crimson2 a doplňování dalších funkcí podle nových požadavků uživatele a představuje moderní, otevřené řešení klasické úlohy měření a regulace.