Řízení provozu vakuové pece
Pro modernizaci vakuové pece byl zvolen modulární systém - Modular controller a operátorský panel G3 fy Red Lion. Vytvořená aplikace slouží k simultánímu řízení provozu tří vakuových pecí. Receptury teplotních profilů pro různé tepelné procesy (pájení, žíhání a pod.) se vybírají z nabídky, přičemž celý provozní cyklus probíhá automaticky. Měřené hodnoty teplot, vakua, proudu a další, jsou ukládány do logu a graficky zobrazovány na panelu. Ten rovněž umožňuje vzdálené monitorování a správu díky vestavěnému web serveru.