Řízení skladu kapalných látek - aplikace modulárního kontroléru MC a operátorského panelu G3 fy Red Lion
Zařízení slouží
Pro řízení skladu kapalin je použit MC s master modulem CSMSTRSX a moduly binárních vstupů a výstupů CSDIO14 pro ovládání pneumatických ventilů a sledování polohy ventilu a modul analogových vstupů CSINI8 pro měření hodnot ze snímačů hydrostatických tlaků. Master modul má naprogramované procedury plnění nádrží a řadu dalších funkcí. S operátorským panelem komunikuje prostřednictvím běžné lokální sítě 10/100 Base T Ethernet v protokolu TCP/IP Modbus. Dotykový panel G3 zobrazuje výšku hladiny v nádrži, objem kapaliny a ovládání (přepnutí ventilů při plnění a při proplachu potrubí). Z panelu lze rovněž nastavit všechny parametry včetně řízení větrání skladu podle informace z čidel koncentrace.
Veškerá činnost se ukládá do logu sledovaných veličin a do logu událostí, fyzicky na kartu Compact Flash, ve formátu CSV. Ten lze zobrazit přímo v Microsoft Excelu nebo v aplikaci V-Graph. Web server MC umožňuje vzdálené sledování a diagnostiku z internetovského prohlížeče, pokud máme k dispozici virtuální privátní síť (VPN) a připojení na Internet. Modulární kontrolér Red Lion MC má schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Class 1, Division 2). Týká se to i všech modulů s vyjímkou těch, které mají jako binární výstup relé. MC se programuje stejně jako operátorské panely G3 velmi snadno programovým nástrojem Crimson 3.