Zařízení na únavové zkoušky periodickou silou
Zařízení slouží ke zkoušení výrobku silou sinusového průběhu s amplitudou až 10 tisíc N a s nastavitelnou frekvencí 0,1 - 10 Hz. Všechny parametry testu se zadávají z operátorského panelu G3 fy Red Lion. Zařízení je vybaveno pneumatickým válcem fy SMC. Dlouhodobý test probíhá automaticky, výsledky se zobrazují na panelu a ukládají na paměťovou kartu CF. Panel obsahuje web server, umožňující vzdálené ovládání zařízení z prohlížeče osobního počítače připojeného v síti Ethernet a GSM modem pro zasílání chybových SMS obsluze v době její nepřítomnosti. K analýze a záznamu krátkých testů je zařízení vybaveno výstupy (síla a deformace) pro připojení digitálního osciloskopu a rekordéru HS4.